وبلاگ خبری محسن مهربان پروردگارا داده هایت ، نداده هایت و گرفته هایت را شکر می گویم چون داده هایت نعمت ، نداده هایت حکمت و گرفته هایت امتحان است. ضمن عرض درود و خوش آمدگویی خدمت شما عزیزان امیدوارم از مطالب وبلاگ رضایت داشته باشید. مدیروبلاگ محسن مهربان ایمیلmehraban_asa@yahoo.com سامانه پیام کوتاه 50004000300020 http://mehraban58.mihanblog.com 2017-05-27T13:49:27+01:00 text/html 2017-05-27T04:44:47+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان شهروندان بروجردی ازروزه خواری درملاعام پرهیزکنند http://mehraban58.mihanblog.com/post/3284 <div><font size="4"><b><font color="#000099">شهروندان بروجردی از</font><font color="#ff0000">روزه</font></b></font></div><div><font size="4"><b><font color="#ff0000">خواری </font><font color="#000099">درملاعام پرهیزکنند</font></b></font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://img8.irna.ir/1395/13950116/82021268/82021268-70628504.jpg" alt="Image result for ‫گودرزیان site:http://mehraban58.mihanblog.com‬‎"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#000099"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#ff0000"><b>به گزارش ایرنا -بروجرد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#000099"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#000099">معاون سیاسی، اجتماعی فرماندار ی ویژه بروجرد</font> بر رعایت شئونات اسلامی در ماه مبارک رمضان دراین شهرستان تاکید کرد و گفت: شهروندان بروجردی از روزه خواری در ملاعام پرهیز کنند.</font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">احمد گودرزیان</font> روزشنبه در گفت وگو با خبرنگارایرنا با اشاره به فرا رسیدن ماه مبارک رمضان افزود: مردم باید حرمت ماه مبارک رمضان بیش ازگذشته در رعایت کنند.</b></font><b style="font-size: small;">وی اظهارکرد: به منظورخدمات رسانی به مسافران درماه مبارک رمضان برخی ازرستوران ها و مراکزاغذیه فروشی می توانند با اخذ مجوز و نصب پلاکارد با رعایت شئون اسلامی و پوشش فضای خود به مسافران ارائه خدمت کنند.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">معاون سیاسی، اجتماعی فرمانداری ویژه بروجرد</font> تاکید کرد: سایر رستوران‌ها و مراکز ارائه خوردنی‌ها و نوشیدنی‌ها ازاذان صبح تا زمان افطارحق پذیرایی از مشتریان را ندارند و باید ازارائه هرگونه سرویس خودداری کنند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#ff0000">گودرزیان</font> اضافه کرد: افرادی که قادر به روزه گرفتن نیستنند احترام به عقاید دیگران وحقوق شهروندان روزه داردرعبادت دیگران شریک شوند.</b></font><b style="font-size: small;">وی ازاجرای طرح نظارت برکالاهای پرمصرف ماه مبارک رمضان در بروجرد خبر داد و گفت: این طرح درهفته جاری با همکاری اداره صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف بروجرد به دلیل افزایش تقاضای مردم برای خرید برخی کالاها و با هدف جلوگیری از گرانفروشی، افزایش قیمت ها و تخلفات احتمالی درهفته جاری آغازخواهد شد.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">گودرزیان</font> افزود: در این طرح کالاهای پر مصرف ماه مبارک رمضان مانند برنج، روغن، شکر، میوه، زولبیا بامیه، خرما و مواد پروتئینی و لبنی ازنظرقیمت و نحوه عرضه بررسی می شوند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>شهرستان بروجرد با بیش از 350 هزار تن جمعیت در شمال استان لرستان واقع شده ودارای 2 بخش مرکزی واشترینان است.&nbsp;</b></font></div> text/html 2017-05-27T04:39:21+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان چهارصیاد متخلف دربروجرد دستگیر شدند http://mehraban58.mihanblog.com/post/3283 <div><font size="4"><b><font color="#000099">چهار</font><font color="#ff0000">صیاد متخلف</font><font color="#000099"> دربروجرد دستگیر شدند</font></b></font></div><div><br></div><div><img src="http://img8.irna.ir/1396/13960306/82545725/82545725-71643031.jpg"></div><div><font size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div><br></div><div><font size="2" color="#ff0000"><b>به گزارش ایرنا-بروجرد</b></font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" style="font-size: small;">رئیس محیط زیست بروجرد </font><span style="font-size: small;">گفت: چهارصیاد متخلف ماهیگیردرمنطقه بیشه دالان و تک درخت بروجرد درحال صید غیرمجازدستگیرشدند.</span></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">مصطفی مصطفی وند </font>شنبه افزود: ازاین صیادان 2 رشته توروسه عدد قلاب ماهیگیری کشف و ضبط شد.</b></font><b style="font-size: small;">وی اظهار کرد: درحال حاضربا توجه به فصل تولید مثل و گرا ریزی ماهیان رودخانه ای صید درهمه رودخانه های شهرستان بروجرد ممنوع است ودرصورت مشاهده صیادان متخلف دستگیرخواهند شد.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">رئیس محیط زیست بروجرد</font> اضافه کرد: صید ماهی در رودخانه ها در مواقع مجاز با اخذ مجوزازسازمان محیط زیست امکان پذیر است وعلاقمندان به صید ماهی باید با مراجعه به اداره محیط زیست اقدام به تهیه مجوز صید کنند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#ff0000">مصطفی وند</font> بیان کرد: در منطقه بیشه دالان هرگونه زه کشی، لایروبی و شخم زدن باید با مجوز رسمی محیط زیست باشد درغیر این صورت تخلف محسوب شده و پیگرد قانونی دارد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>تالاب بیشه دالان با مساحت 70 هکتاردر 15 کیلومتری دردشت سیلاخوربروجرد دراستان لرستان واقع شده است.</b></font><b style="font-size: small;">تالاب تک درخت دردهستان گودرزی دربخش اشترینان شهرستان بروجرد قرار دارد.</b><b style="font-size: small;">بروجرد با بیش از 350هزارتن جمعیت ویک هزارو606 کیلومترمربع مساحت درشمال لرستان واقع شده ودومین شهرستان پرجمعیت استان است.</b><b style="font-size: small;">این شهرستان دارای آب و هوایی معتدل ومرطوب وتفرجگاه های بسیاری است.</b></div> text/html 2017-05-26T13:50:28+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان دعا هنگام ورود به‌ ماه مبارك رمضان http://mehraban58.mihanblog.com/post/3282 <div><font size="4"><b><font color="#000099">دعا هنگام ورود به‌ &nbsp;ماه مبارك </font><font color="#ff0000">رمضان&nbsp;</font></b></font></div><div><br></div><div><img src="http://yaspic.ir/wp-content/uploads/2014/06/yaspic.ir-moteharek-ramezan-28.gif" alt="yaspic.ir - moteharek ramezan (28)"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>حمد خدایى را است كه‌ &nbsp;توفیق حمدش به‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;عطا فرمود &nbsp;‌و‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;از‌ &nbsp;جمله دوستان خویش گردانید تا‌ &nbsp;به‌ &nbsp;خاطر محبت هایش سپاسگزارش باشیم &nbsp;‌و‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;به‌ &nbsp;سبب سپاسگزارى پاداش نیكوكاران عنایت فرماید.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;و حمد خدایى را‌ &nbsp;كه‌ &nbsp;دینش را‌ &nbsp;به‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;عطا فرمود &nbsp;‌و‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;جزء ملت خودش گردانید &nbsp;‌و‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;در‌ &nbsp;مسیر لطف &nbsp;‌و‌ &nbsp;كرامتش سیر داد تا‌ &nbsp;به‌ &nbsp;وسیله نعمت هایش به‌ &nbsp;سوى رضوانش سلوك نمائیم. حمدى كه‌ &nbsp;از‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;قبول فرماید &nbsp;‌و‌ &nbsp;به‌ &nbsp;توسط &nbsp;‌آن از‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;راضى گردد.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;و حمد خدایى را‌ &nbsp;كه‌ &nbsp;یكى از‌ &nbsp;راههاى هدایت یعنى ماه مبارك رمضان را‌ &nbsp;به‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;اختصاص داد، ماه روزه &nbsp;‌و‌ &nbsp;ماه اسلام &nbsp;‌و‌ &nbsp;ماه پاكیزگى &nbsp;‌و‌ &nbsp;ماه تزكیه &nbsp;‌و‌ &nbsp;اصلاح درون &nbsp;‌و‌ &nbsp;ماه برپا خاستن، همان ماهى كه‌ &nbsp;قرآن در‌ &nbsp; ‌آن نازل شد در‌ &nbsp;حالى كه‌ &nbsp;براى مردم راهنما &nbsp;‌و‌ &nbsp;بیان كننده راههاى هدایت &nbsp;‌و‌ &nbsp;جداكننده &nbsp;‌ى‌ &nbsp;حق از‌ &nbsp;باطل است.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;پروردگار ماه مبارك رمضان را‌ &nbsp;بر‌ &nbsp;سایر ماههاى سال به‌ &nbsp;سبب احترامات فراوان &nbsp;‌و‌ &nbsp;فضایل مشهورش برترى داد &nbsp;‌و‌ &nbsp;به‌ &nbsp;علت بزرگداشت این ماه آنچه در‌ &nbsp;ماههاى دیگر حلال بود در‌ &nbsp;این ماه حرام فرمود &nbsp;‌و‌ &nbsp;به‌ &nbsp;خاطر گرامى داشت آن، خوردنى ها &nbsp;‌و‌ &nbsp;آشامیدنى ها را‌ &nbsp;در‌ &nbsp;هنگام روزه دارى منع نمود &nbsp;‌و‌ &nbsp;براى &nbsp;‌آن زمان معینى را‌ &nbsp;تعیین فرمود &nbsp;‌و‌ &nbsp;جایز ندانست كه‌ &nbsp;جلو انداخته شود &nbsp;‌و‌ &nbsp;تاخیرش را‌ &nbsp;نیز قبول نمى كند.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;سپس برترى یك شب از‌ &nbsp;شبهاى &nbsp;‌آن ماه را‌ &nbsp;بر‌ &nbsp;هزار ماه قرار داد &nbsp;‌و‌ &nbsp;نامش را‌ &nbsp;شب قدر گذاشت كه‌ &nbsp;در‌ &nbsp; ‌آن شب فرشتگان همراه روح به‌ &nbsp;اجازه پروردگارشان براى هر‌ &nbsp;مطلبى نازل شوند، بركاتشان تا‌ &nbsp;طلوع فجر بر‌ &nbsp;هر‌ &nbsp;كه‌ &nbsp;از‌ &nbsp;بندگانش كه‌ &nbsp;بخواهد با‌ &nbsp;قضا &nbsp;‌و‌ &nbsp;قدرى كه‌ &nbsp;محكم كرده ادامه دارد.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://yaspic.ir/wp-content/uploads/2014/06/yaspic.ir-moteharek-ramezan-36.gif" alt="yaspic.ir - moteharek ramezan (36)"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;بار الها بر‌ &nbsp;محمد &nbsp;‌و‌ &nbsp;آل‌ &nbsp;او‌ &nbsp;درود فرست &nbsp;‌و‌ &nbsp;شناخت فضیلت ماه رمضان &nbsp;‌و‌ &nbsp;عظمت مقاماتش &nbsp;‌و‌ &nbsp;راه خود نگهدارى از‌ &nbsp;محرماتش را‌ &nbsp;به‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;الهام فرما &nbsp;‌و‌ &nbsp;بر‌ &nbsp;بجا آوردن روزه ای‌ كه‌ &nbsp;اعضاء &nbsp;‌و‌ &nbsp;جوارح از‌ &nbsp;افتادن در‌ &nbsp;نافرمانى هایت برحذر باشند &nbsp;‌و‌ &nbsp;در‌ &nbsp; ‌آن ماه به‌ &nbsp;آنچه ترا راضى مى كند مشغول گردند یاریمان كن تا‌ &nbsp;با‌ &nbsp;گوشهایمان سخن بیهوده گوش ندهیم &nbsp;‌و‌ &nbsp;با‌ &nbsp;چشمانمان به‌ &nbsp;لهو &nbsp;‌و‌ &nbsp;لعب ننگریم.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;و تا‌ &nbsp;دستهایمان را‌ &nbsp;به‌ &nbsp;روى حرام دراز نكنیم &nbsp;‌و‌ &nbsp;با‌ &nbsp;قدمهایمان به‌ &nbsp;سوى آنچه حرام است قدم ننهیم &nbsp;‌و‌ &nbsp;تا‌ &nbsp;شكمهایمان فقط از‌ &nbsp;حلال پر شود &nbsp;‌و‌ &nbsp;زبانهایمان گویاى &nbsp;‌آن باشد كه‌ &nbsp;تو‌ &nbsp;خبر داده ای‌ &nbsp;‌و‌ &nbsp;تا‌ &nbsp;به‌ &nbsp;زحمت نیفتیم مگر به‌ &nbsp;آنچه كه‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;به‌ &nbsp;ثواب تو‌ &nbsp;نزدیك مى كند &nbsp;‌و‌ &nbsp;بجا نیاوریم جز آنچه را‌ &nbsp;كه‌ &nbsp;از‌ &nbsp;عذاب تو‌ &nbsp;نگاه مى دارد.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;آنگاه همه كارهایمان را‌ &nbsp;از‌ &nbsp;ریا &nbsp;‌و‌ &nbsp;تظاهر &nbsp;‌و‌ &nbsp;رساندن به‌ &nbsp;گوش این &nbsp;‌و‌ &nbsp; ‌آن خالص گردان تا‌ &nbsp;در‌ &nbsp;بندگى ات كسى را‌ &nbsp;شریك تو‌ &nbsp;قرار نداده &nbsp;‌و‌ &nbsp;غیر از‌ &nbsp;تو‌ &nbsp;مقصود &nbsp;‌و‌ &nbsp;مرادى را‌ &nbsp;طلب نكنیم.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;خداوندا بر‌ &nbsp;محمد &nbsp;‌و‌ &nbsp;آل‌ &nbsp;او‌ &nbsp;درود فرست &nbsp;‌و‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;در‌ &nbsp;بجا آوردن نمازهاى پنجگانه در‌ &nbsp;این ماه مبارك با‌ &nbsp;حفظ حدود &nbsp;‌و‌ &nbsp;احكام آنها &nbsp;‌و‌ &nbsp;رعایت واجبات &nbsp;‌و‌ &nbsp;وظایفى كه‌ &nbsp;در‌ &nbsp;آنها تكلیف شده &nbsp;‌و‌ &nbsp;خواندن در‌ &nbsp;اول وقت &nbsp;‌و‌ &nbsp;هنگام فضیلت آنها توفیقمان ده.&nbsp;</b></font></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>&nbsp;الها ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;از‌ &nbsp;جمله نمازگزارانى قرار ده‌ &nbsp;كه‌ &nbsp;به‌ &nbsp;منازل ارزشمند &nbsp;‌آن رسیده، اركان آنها را‌ &nbsp;به‌ &nbsp;خوبى مواظبت نموده، در‌ &nbsp;وقت تعیین شده همانند سنت بنده ات &nbsp;‌و‌ &nbsp;رسولت حضرت محمد صلى الله علیه &nbsp;‌و‌ &nbsp;آله &nbsp;‌و‌ &nbsp;سلم در‌ &nbsp;ركوع &nbsp;‌و‌ &nbsp;سجود &nbsp;‌و‌ &nbsp;همه فضیلت هایش با‌ &nbsp;كاملترین طهارت &nbsp;‌و‌ &nbsp;رساترین خشوع بجا آورده اند.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;خدایا توفیق صله ارحام &nbsp;‌و‌ &nbsp;نیكى &nbsp;‌و‌ &nbsp;احسان بر‌ &nbsp;آنها را‌ &nbsp;در‌ &nbsp;این ماه به‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;عنایت فرما &nbsp;‌و‌ &nbsp;نیز توفیقمان ده‌ &nbsp;كه‌ &nbsp;متعهد شویم به‌ &nbsp;عطا &nbsp;‌و‌ &nbsp;كرم كردن بر‌ &nbsp;همسایگان &nbsp;‌و‌ &nbsp;اموالمان را‌ &nbsp;از‌ &nbsp;ناخالصى ها پاكیزه كنیم &nbsp;‌و‌ &nbsp;با‌ &nbsp;پرداخت زكوه آنها را‌ &nbsp;پاكیزه كرده &nbsp;‌و‌ &nbsp;با‌ &nbsp;كسى كه‌ &nbsp;با‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;قهر است آشتى كنیم &nbsp;‌و‌ &nbsp;آنكه بر‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;ظلم كرده در‌ &nbsp;حقش منصفانه رفتار نمائیم &nbsp;‌و‌ &nbsp;با‌ &nbsp;كسى كه‌ &nbsp;در‌ &nbsp;حق ما‌ &nbsp;دشمنى كرده دست دوستى دراز كنیم مگر آنكه براى رضاى تو‌ &nbsp;با‌ &nbsp;او‌ &nbsp;دشمنى شده باشد زیرا كه‌ &nbsp;او‌ &nbsp;دشمنى است كه‌ &nbsp;سزاوار دوستى نیست &nbsp;‌و‌ &nbsp;از‌ &nbsp;حزبى است كه‌ &nbsp;نمى شود با‌ &nbsp;وى پیوند محبت داشت.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;الها توفیقمان ده‌ &nbsp;كه‌ &nbsp;در‌ &nbsp;این ماه رمضان كارهایى انجام دهیم كه‌ &nbsp;باعث شود تقرب به‌ &nbsp;درگاهت یافته &nbsp;‌و‌ &nbsp;تو‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;از‌ &nbsp;گناهان پاك كنى &nbsp;‌و‌ &nbsp;نگذارى كه‌ &nbsp;دوباره روى به‌ &nbsp;لغزشها آوریم تا‌ &nbsp;اینكه هیچ یك از‌ &nbsp;فرشتگانت جز مواردى از‌ &nbsp;طاعتت &nbsp;‌و‌ &nbsp;انواعى از‌ &nbsp;عوامل تقربت را‌ &nbsp;بر‌ &nbsp;تو‌ &nbsp;ارائه ندهند.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://yaspic.ir/wp-content/uploads/2014/06/yaspic.ir-moteharek-ramezan-37.gif" alt="yaspic.ir - moteharek ramezan (37)"></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;خداوندا به‌ &nbsp;حق این ماه عزیز &nbsp;‌و‌ &nbsp;به‌ &nbsp;حق &nbsp;‌آن بنده ای‌ كه‌ &nbsp;از‌ &nbsp;اول تا‌ &nbsp;آخر ماه بندگى تو‌ &nbsp;را‌ &nbsp;كرده &nbsp;‌و‌ &nbsp;به‌ &nbsp;حق فرشته ای‌ كه‌ &nbsp;او‌ &nbsp;را‌ &nbsp;مقرب ساخته اى، یا‌ &nbsp;پیامبرى كه‌ &nbsp;فرستاده ای‌ &nbsp;‌و‌ &nbsp;یا‌ &nbsp;بنده صالحى كه‌ &nbsp;انتخاب كرده ای‌ بر‌ &nbsp;محمد &nbsp;‌و‌ &nbsp;آل‌ &nbsp;او‌ &nbsp;درود فرست &nbsp;‌و‌ &nbsp;لیاقت رسیدن به‌ &nbsp;آنچه را‌ &nbsp;كه‌ &nbsp;بر‌ &nbsp;دوستانت از‌ &nbsp;كرم &nbsp;‌و‌ &nbsp;فضیلت وعده داده ای‌ عنایت فرما &nbsp;‌و‌ &nbsp;بر‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;واجب &nbsp;‌و‌ &nbsp;لازم كن آنچه را‌ &nbsp;كه‌ &nbsp;براى تلاشگران در‌ &nbsp;بندگى ات واجب نموده ای‌ &nbsp;‌و‌ &nbsp;به‌ &nbsp;رحمت &nbsp;‌و‌ &nbsp;مهربانى ات ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;در‌ &nbsp;صف آنهایى قرار ده‌ &nbsp;كه‌ &nbsp;شایسته بالاترین رتبه &nbsp;‌و‌ &nbsp;مقام هستند.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;بار الها بر‌ &nbsp;محمد &nbsp;‌و‌ &nbsp;آل‌ &nbsp;او‌ &nbsp;درود فرست &nbsp;‌و‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;در‌ &nbsp;كجروى &nbsp;‌و‌ &nbsp;الحاد در‌ &nbsp;توحیدت &nbsp;‌و‌ &nbsp;تقصیر در‌ &nbsp;ثناگوئیت &nbsp;‌و‌ &nbsp;شك در‌ &nbsp;دینت &nbsp;‌و‌ &nbsp;از‌ &nbsp;كورى در‌ &nbsp;راهت &nbsp;‌و‌ &nbsp;غفلت از‌ &nbsp;آنچه قابل احترام است &nbsp;‌و‌ &nbsp;از‌ &nbsp;فریب خوردن از‌ &nbsp;شیطان دشمن رانده شده ات برحذر بدار.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;پروردگارا بر‌ &nbsp;محمد &nbsp;‌و‌ &nbsp;آل‌ &nbsp;او‌ &nbsp;درود فرست &nbsp;‌و‌ &nbsp;اگر بناست كه‌ &nbsp;در‌ &nbsp;شبى از‌ &nbsp;شبهاى رمضان بنده ای‌ از‌ &nbsp;بندگانت را‌ &nbsp;مشمول عفو &nbsp;‌و‌ &nbsp;رحمتت قرار دهى &nbsp;‌و‌ &nbsp;یا‌ &nbsp;گذشتت به‌ &nbsp;آنها تعلق گیرد ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;از‌ &nbsp; ‌آن گروه بندگان قرار ده‌ &nbsp; ‌و‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;از‌ &nbsp;بهترین اهل &nbsp;‌و‌ &nbsp;اصحاب ماه رمضان به‌ &nbsp;حساب آور.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;الها بر‌ &nbsp;محمد &nbsp;‌و‌ &nbsp;آل‌ &nbsp;او‌ &nbsp;درود فرست &nbsp;‌و‌ &nbsp;با‌ &nbsp;كاسته شدن هلال ماه مبارك گناهانمان را‌ &nbsp;كاسته &nbsp;‌و‌ &nbsp;محو فرما &nbsp;‌و‌ &nbsp;با‌ &nbsp;به‌ &nbsp;پایان رسیدن روزهایش بدیهاى ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;از‌ &nbsp;وجودمان بركن تا‌ &nbsp;اینكه این ماه از‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;بگذرد در‌ &nbsp;حالى كه‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;از‌ &nbsp;خطاها پاكیزه كرده &nbsp;‌و‌ &nbsp;از‌ &nbsp;بدیها خالص نموده باشى.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;بار الها بر‌ &nbsp;محمد &nbsp;‌و‌ &nbsp;آل‌ &nbsp;او‌ &nbsp;درود فرست &nbsp;‌و‌ &nbsp;اگر در‌ &nbsp;این ماه از‌ &nbsp;حق برگشتیم ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;به‌ &nbsp;حق برگردان &nbsp;‌و‌ &nbsp;اگر راه خطا را‌ &nbsp;انتخاب كردیم ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;به‌ &nbsp;راه راست دلالتمان كن &nbsp;‌و‌ &nbsp;اگر دشمن تو‌ &nbsp;شیطان بر‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;مسلط شد ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;از‌ &nbsp;چنگال او‌ &nbsp;رهایى ده.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://yaspic.ir/wp-content/uploads/2014/06/yaspic.ir-moteharek-ramezan-29.gif" alt="yaspic.ir - moteharek ramezan (29)"></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;خداوندا ماه رمضان را‌ &nbsp;به‌ &nbsp;بندگى ات لبریز كن &nbsp;‌و‌ &nbsp;اوقاتش را‌ &nbsp;به‌ &nbsp;طاعتت زینت بخش &nbsp;‌و‌ &nbsp;در‌ &nbsp;روز &nbsp;‌آن برگرفتن روزه یارى مان فرما &nbsp;‌و‌ &nbsp;در‌ &nbsp;شب &nbsp;‌آن توفیق خواندن نماز &nbsp;‌و‌ &nbsp;تضرع &nbsp;‌و‌ &nbsp;زارى &nbsp;‌و‌ &nbsp;خشوع &nbsp;‌و‌ &nbsp;ذلت در‌ &nbsp;درگاهت عنایت كن تا‌ &nbsp;آنجا كه‌ &nbsp;روز رمضان به‌ &nbsp;غفلت تمام نشود &nbsp;‌و‌ &nbsp;شب &nbsp;‌آن به‌ &nbsp;تقصیر &nbsp;‌و‌ &nbsp;كوتاهى سپرى نگردد.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;الها در‌ &nbsp;بقیه ماههاى سال &nbsp;‌و‌ &nbsp;روزها تا‌ &nbsp;زمانى كه‌ &nbsp;به‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;عمر داده ای‌ ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;نیز اینگونه قرار ده‌ &nbsp; ‌و‌ &nbsp;ما‌ &nbsp;را‌ &nbsp;از‌ &nbsp;جمله بندگان صالحى گردان كه‌ &nbsp;وارث فردوس &nbsp;‌و‌ &nbsp;جاودانگى در‌ &nbsp; ‌آن هستند. همانهایى كه‌ &nbsp;همه نوع انفاق مى كنند ولى دلهایشان از‌ &nbsp;اینكه به‌ &nbsp;سوى پروردگارشان بازمى گردند ترسناك است &nbsp;‌و‌ &nbsp;براى انجام كارهاى شایسته شتاب مى كنند &nbsp;‌و‌ &nbsp;بدان سبقت مى گیرند.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>̶ &nbsp; &nbsp;خدایا بر‌ &nbsp;محمد &nbsp;‌و‌ &nbsp;آل‌ &nbsp;او‌ &nbsp;درود فرست در‌ &nbsp;هر‌ &nbsp;زمان &nbsp;‌و‌ &nbsp;هر‌ &nbsp; ‌آن &nbsp;‌و‌ &nbsp;در‌ &nbsp;هر‌ &nbsp;حال به‌ &nbsp;عدد درودهایى كه‌ &nbsp;بر‌ &nbsp;اهلش فرستاده ای‌ به‌ &nbsp;چندین برابر آنها كه‌ &nbsp;جز تو‌ &nbsp;نتوانند آنها را‌ &nbsp;شماره كند زیرا كه‌ &nbsp;تو‌ &nbsp;هر‌ &nbsp;چه را‌ &nbsp;بخواهى انجام خواهى داد.&nbsp;</b></font></div></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-05-23T23:21:58+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان بروجردی: ترامپ عربستان را گاوی می داند که باید آن را دوشید/ آمریکا از طریق عربستان به دنبال تضعیف جهان اسلام است http://mehraban58.mihanblog.com/post/3281 <div style="text-align: justify;"><div><font size="4">بروجردی:</font></div><div style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);"><font size="3">ترامپ عربستان را گاوی می داند&nbsp;</font></div><div style="font-weight: bold; color: rgb(0, 0, 153);"><font size="3">که باید آن را دوشید/ آمریکا از طریق&nbsp;</font></div><div style="font-weight: bold;"><font size="3"><font color="#000099">عربستان به دنبا</font><font color="#ff0000">ل تضعیف جهان اسلام</font><font color="#000099"> است</font></font></div></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/m9na_512134_754.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099"><br></font></b></font></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">به گزارش بولتن نیوز</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099"><br></font></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">علاء الدین بروجردی </font>نماینده بروجرد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قرارداد 480 میلیارد دلاری آمریکا با عربستان و خرید تجهیزات نظامی از سوی عربستان گفت: ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ایام تبلیغات انتخاباتی خود اعلام کرد که کشور عربستان مثل گاوی است که باید آن را دوشید. این موضوع یکی از شعارهای انتخاباتی وی بود و الان در حال اجرای آن است.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;"><font color="#000099">بروجردی</font> افزود: سفر اخیر ترامپ و انعقاد قرارداد 480 میلیارد دلاری که 110 میلیارد آن مربوط به خرید تجهیزات نظامی است، به نفع آمریکا و مردم کشورش است و سیاستمداران آمریکایی و صاحبان بنگاههای اقتصادی حداکثر بهره را از آن می برند.</b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی</font> با تاکید بر اینکه آمریکا در منطقه به دنبال تضعیف جهان اسلام است، افزود: عربستان مهره ای برای تحقق این سیاست آمریکاست و به همین دلیل شاهد کشتار مردم یمن و بحرین توسط رژیم آل سعود هستیم.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">بروجردی </font>گفت: عربستان در سالهای گذشته دهها هزار انسان بی گناه را در کشورهای منطقه به خاک و خون کشید. خون انسانهای بی گناه را حتی در کشور خود و در حرم امن الهی ریخت.</b></font><b style="font-size: small;">وی با اشاره ثروت نفت و گاز در عربستان گفت: آمریکا از این ثروت در حال استفاده است و این ثروت با ارزش افزوده آن را از این کشور می گیرد و در عوض به آنها تجهیزات نظامی می دهد.</b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی</font> تاکید کرد: آمریکا با نفوذ خود در عربستان و کشورهای عربی منطقه، از یک طرف اجناس و کالاهای خود را به فروش می رساند و از طرف دیگر سیاست جنگ ورزی و کشتار مسلمانان را تعقیب می کند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#ff0000">بروجردی</font> با اشاره به بررسی تحولات منطقه در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کمیت سیاست خارجی کمیسیون بررسی موضوع قرارداد آمریکا و عربستان و تحولات منطقه را در دستور کار دارد و ما همه اقدامات دشمنان و کشورهای فریب خورده را رصد خواهیم کرد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز شنبه گذشته، در رأس هیأتی دیپلماتیک و نظامی برای دیدار و رایزنی با مقامات عربستان، وارد ریاض شد.</b></font><b style="font-size: small;">در جریان این سفر، آمریکا و عربستان قرارداد ۴۶۰ میلیارد دلاری تسلیحاتی امضا کردند.</b><font size="2"><b>کاخ سفید اعلام کرد که در جریان سفر کنونی دونالد ترامپ به عربستان سعودی قراردادی به ارزش حدوداً ۱۱۰ میلیارد دلار با این کشور به امضاء رسانده است.</b></font><b style="font-size: small;">این توافق که بخشی از آن به ارزش ۳۵۰ میلیارد دلار است برای مدت ۱۰ سال بوده و بخش ۱۱۰ میلیارد دلاری آن به صورت آنی و در جریان همین سفر عملیاتی خواهد شد.</b></div> text/html 2017-05-23T23:14:51+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان زلزله بروجرد را لرزاند http://mehraban58.mihanblog.com/post/3280 <div><b><font size="5"><font color="#ff0000">زلزله</font><font color="#000099"> بروجرد را لرزاند</font></font></b></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://img8.irna.ir/1396/13960213/82514326/82514326-71581653.jpg" alt="Image result for ‫زلزله‬‎"></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#000099"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><div><b><font color="#ff0000">شبکه لرزه نگاری کشور</font></b></div></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#000099"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#000099">زمین لرزه ای</font> به بزرگی 3.5 در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر) صبح امروز چهارشنبه بروجرد در استان لرستان را لرزاند.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>شبکه لرزه نگاری کشور موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران زمان وقوع این زمین لرزه را ساعت 4 و 48 دقیقه و7 ثانیه اعلام کرد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>موقعیت جغرافیایی وقوع این زلزله نیزعرض جغرافیایی 23.789 و طول جغرافیایی 48.650 اعلام شده است.</b></font><b style="font-size: small;">این زمین لرزه براساس اعلام شبکه لرزه نگاری کشوری در عمق 10 کیلومتری زمین رخ داده است.</b><b style="font-size: small;">تاکنون گزارش از خسارات وارد شده ناشی از این زمین لرزه در شهرستان بروجرد اعلام نشده است.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>بروجرد با داشتن بیش از 350 هزار جمعیت و یک هزارو 606 کیلومتر مربع مساحت در شمال لرستان واقع شده و دومین شهرستان پرجمعیت استان محسوب می شود.</b></font></div> text/html 2017-05-23T14:22:08+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان پیام تبریک ریاست هیات نظارت و بازرسی بر انتخابات دوازدهمین دوره درشهرستان بروجردو اشترینان http://mehraban58.mihanblog.com/post/3279 <div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><font color="#ff0000">پیام تبریک</font><font color="#000099"> ریاست هیات&nbsp;</font></b><font color="#000099"><b>نظارت</b></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><font color="#000099"><b>و&nbsp;</b></font><font color="#000099"><b>بازرسی بر انتخابات&nbsp;</b></font><font color="#000099"><b>دوازدهمین&nbsp;</b></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><font color="#000099"><b>دوره&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(0, 0, 153);">درشهرستان بروجردو اشترینان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/b4hm_sh.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2" color="#ff0000"><b>لهراسب چهارمحالی رئیس هیات نظارت &nbsp;شورای نگهبان :&nbsp;</b></font></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#000099"><b>بسم الله الرحمن الرحیم / إِنَّا فَتَحْنَا لَکَ فَتْحًا مُبِینًا. &nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>ملت شریف و برزگ ایران، این پیروزی بزرگ را محضر &nbsp;شما ملت بزرگ تبریک عرض می‌نمایم و در برابر حماسه عظیم شما سر تعظیم فرود می‌آورم. جا دارد این پیروزی را به مقام معظم رهبری، خانواده معظم شهدا، ایثارگران عزیز و تمام امت شریف ایران و رییس جمهور منتخب ، تبریک عرض نمایم</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>مشارکت با شکوه مردم و تدابیر رهبر فرزانه انقلاب، بار دیگر، ایران را در جهان و در مقابل چشمان دشمنان به سربلندی و سرافرازی نائل کرد. مردم ایران با حضور بی‌سابقه و پرشورشان در انتخا بات اردیبهشت 96 ، بار دیگر نشان دادند طوفان پوچ سیاه‌نمایی‌های جهان علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، آنها را از ادامه راه آرمان‌های انقلاب اسلامی و خون شهدا باز نمی‌دارد. جا دارد، در مقابل شعور و حماسه آفرینی این مردم بزرگوار و آگاه سر تعظیم فرود آورده و تشکر بی‌دریغمان را نثارشان کنیم. امیدوارم ما، به عنوان خادمان این ملت، بتوانیم پاسخگوی این محبت و اعتماد از طرف آنها باشیم. نام ایران هماره سربلند و پرآوازه باد.</b></font><b style="font-size: small;">زنده باد ایران و ایرانی که نام پر افتخارش &nbsp;یادآور غیرت، هیبت، حضور و شعور است، پاینده باد مهد دلیرانی که ابهت و صلابت ایران اسلامی را دیگر بار به نمایش گذاشتند و جاودان باد اقتدار ملت بزرگی که شکوه و عظمت را دوباره معنا کرد.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>&nbsp;بنا بر فرموده مقام معظم رهبری سرنوشت کشور در دست آحاد ملتی است که پس از گذشت سی و هشت سال از عمر پر برکت جمهوری اسلامی ایران، &nbsp;با احساس مسئولیت هر چه تمام تر و با شور و نشاط ، مشارکت در سرنوشت کشور خود را ضروری می دانند و تک تک مردم رای خود را در چشم انداز آینده میهن خویش موثر می بینند ، که این نشان از دلبستگی این ملت فهیم به استقلال و آزادی میهن و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دارد &nbsp;، پیروز اصلی در این حماسه، &nbsp;مردم و نظام جمهوری اسلامی است.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>اینجانب بعنوان خادم کوچک ملت ایران در دفتر شورای نگهبان این شهرستان &nbsp;این حضور غرور آفرین را به رهبری معظم انقلاب و این اعتماد دوباره را به رئیس جمهور منتخب تبریک عرض می نمایم و از خداوند متعال می‌خواهم که ایشان را در ادامه مسئولیت خطیری که بعهده گرفته اند &nbsp;موفق کند . امید است به مشکلات اصلی کشور همچون &nbsp;اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال ،بیکاری، فساد، آسیب های اجتماعی، فقر ، جلوگیری از قاچاق کا لا ، کنترل تورم ، کوتاه کردن دست چپاولگران از &nbsp;بیت المال ، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ، تشکیل کا بیه جوان ،و کا رآمد با سوابق انقلابی ، افزایش یا رانه چند برابری قشر کم در آمد ، مبارزه با استکبارجهانی &nbsp;و تروریسم ، ... توجه ویژه ای نموده و این مشکلات را در اولویت اول &nbsp;برنامه های دولت تازه نفس &nbsp;در دستور کار قرار داده و با برنامه ریزی سیستمی و با تکیه بر پشتوانه عظیم مردم و پتانسیل های موجود به وعده های خود عمل نماید .&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>امید دارم پس از این نمایش اقتدار، رقابت‌های انتخاباتی جای خود را به رفاقت دهد و همه آحاد مردم و مسئولین دست در دست هم تلاش نمایند تا حلاوت این حماسه در تاریخ کهن این سرزمین ماندگار گردد.. جا دارد از تمامی عزیزانی که در این مدت با حضور خود ما را در انجام وظایف مساعدت نمودند خصوصا نا ظرین امین و رابطین محترم و محترمه که نقش بسزایی در نظم و امنیت &nbsp;انتخا بات با توجه به تجربه بسیار خوبی که از انتخا بات گذشته کسب نموده بودند کمال تشکر را بنمایم و لازم به تاکید است که . دیگر زمان رقابت تمام شده و وقت رفاقت، وحدت و همدلی فرارسیده است. همه باید یکصدا با هر سلیقه ای برای اعتلای ایران عزیز بکوشیم.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-05-23T13:45:03+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان فرمانده انتظامی بروجرد: 10 کیلو گرم مواد مخدر در بروجرد کشف شد http://mehraban58.mihanblog.com/post/3278 <div><font size="3">فرمانده انتظامی بروجرد:&nbsp;</font></div><div><font size="3"><b><font color="#000099">10 کیلو گرم </font><font color="#ff0000">مواد مخدر&nbsp;</font><font color="#000099">در بروجرد کشف شد</font></b></font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://img8.irna.ir/1396/13960302/82542304/82542304-71636370.jpg"></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#ff0000"><b>به گزارش خبرگزاری ایرنا-بروجرد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099"><br></font></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">سرهنگ علیرضا دلیری </font>روز سه شنبه افزود: این مقدار تریاک در یک کامیون حامل اثاثیه منزل که از بندرعباس به مقصد بروجرد بارگیری شده بود کشف و ضبط شد.</b></font><b style="font-size: small;">وی اظهار کرد: این مقدار موادمخدر به طرز ماهرانه ای در اثاثیه منزل و درون آبگرمکن جاسازی شده بود.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">فرمانده انتظامی بروجرد</font> گفت: در این راستا 2 تن دستگیر که با موادمخدر کشف شده تحویل مقامات قضایی شدند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>بروجرد با بیش از 350 هزار تن جمعیت در شمال لرستان واقع شده ودومین شهرستان پرجمعیت استان محسوب می شود.</b></font><b style="font-size: small;">شهرستان بروجرد درمسیر ترانزیتی شمال به جنوب کشور قراردارد.</b></div> text/html 2017-05-23T13:38:56+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان سپاس نامه دکتر محمد پرهام یکی از منتخبان شورای شهر بروجرد http://mehraban58.mihanblog.com/post/3277 <div><font size="4"><b style="color: rgb(0, 0, 153);">سپاس نامه</b><font color="#000099">&nbsp;</font><b style="text-align: justify;"><font color="#ff0000">دکتر محمد پرهام &nbsp;</font></b></font></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="4" color="#000099">یکی از منتخبان شورای شهر بروجرد&nbsp;</font></b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/n8t_pppp.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#3333ff"><b>بسمه تعالی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>شما قهرمانید&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>به شما مردم شریف بروجرد و همه هموطنان عزیزم در سراسر &nbsp;ایران این &nbsp;خیزش ملی برای برگزیدن دکتر روحانی به منظور استمرار &nbsp;عقلانیت،و تداوم تدبیر و امید را &nbsp;تبریک می‌گویم. &nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>سپاسگزارم از لطف و &nbsp;محبت &nbsp;همه دوستان عزیزی که &nbsp;مرا لایق خدمتگزاری به مردم قدرشناس و فرهیخته &nbsp;این دیار &nbsp;برای شورای شهر بروجرد دانستند.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>امیدوارم &nbsp;بتوانم در کنار همفکران عزیزم &nbsp;جناب آقای محسنی و جناب &nbsp;آقای دکتر &nbsp;بهنود فر &nbsp;و دیگر منتخبان &nbsp;شورای شهر &nbsp;رضایت &nbsp;شما مردم &nbsp;را که همانا رضایت &nbsp;خداست &nbsp;بدست آورم. &nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>از همه همراهان ارجمندم در لیست یاران باران &nbsp;سرکار خانم کردی، &nbsp;جناب آقای رضا مولایی تاری، جناب آقای عبدالرضا خسروی، &nbsp;جناب آقای رحمان مرادی، جناب آقای گودرز رضایی و جناب آقای علی آزاد پور &nbsp;بخاطر صداقت ، همدلی و تلاش بی شائبه شان سپاسگزارم. در این مسیر صعب &nbsp;دوستان ارزشمندی به جمع ما اضافه شد.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>بزودی اطلاعیه ای جداگانه برای تقدیر و تشکر از همه همراهان و مردم فهیم &nbsp;بروجرد از سوی هر سه منتخب &nbsp;شورا &nbsp;صادر خواهد شد.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#ff0000"><b>محمد پرهام</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>&nbsp;۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-05-23T13:35:22+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان پیام سپاس حاج محمد ابراهیم بیاتی کاندیدای منتخب شورای شهر بروجرد http://mehraban58.mihanblog.com/post/3276 <div><div><b><font size="4"><font color="#000099">پیام سپاس </font><font color="#ff0000">حاج محمد ابراهیم بیاتی&nbsp;</font></font></b></div><div><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: large;">کاندیدای منتخب شورای شهر بروجرد</b></div></div><div><br></div><div><img src="http://s8.picofile.com/file/8295689742/photo_2017_05_23_12_13_18_640x480_.jpg"></div><div><br></div> text/html 2017-05-23T13:29:13+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان پیام سپاس دکتر فریبرز محسنی کاندیدای منتخب شورای شهر بروجرد http://mehraban58.mihanblog.com/post/3275 <div><font size="4"><b><font color="#000099">پیام سپاس </font><font color="#ff0000">دکتر فریبرز محسنی</font><font color="#000099">&nbsp;</font></b></font></div><div><b style="font-size: large;"><font color="#000099">کاندیدای منتخب شورای شهر بروجرد&nbsp;</font></b></div><div><font color="#000099"><br></font></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/3od7_فریبرز_محسنی.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#000099"><b>به نام خداوند لوح وقلم</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>سلامی به طراوت باران برشما یاران</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>سلام برشما مردم فهیم وآگاه شهرستان بروجرد واشترینان که باحضورحماسی خوددرروزجمعه 29اردیبهشت 96خاطرات ماندگار2خرداد76رازنده کردید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>و امروز دوم خرداد است،روز رویش گل اصلاحات بر پهنه دشت سرسبز فرهنگ ایران زمین،شماباگام هایی استوارودل هایی مهربان ومطمئن آمده بودیدتا یکباردیگرسرنوشت کشوروشهرتان راآنگونه که شایسته نام بزرگ ایران زمین ودیارفرزانگان است رقم زنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>فرزندان شمادرستاد«یاران باران»نیزهمراه وهمگام بااین خیزش عمومی وباهدف تاثیرگذاری درهردوعرصه انتخابات ریاست جمهوری وشوراهاحضوری پرشوروشعوررابه نمایش گذاردند.برای اولین بار درتاریخ انتخابات بروجردولرستان کاری منسجم وهماهنگ به نمایش درآمد که حاصل آن دست یابی به 8رتبه برترازمیان18رتبه اول بود،پاک ترین وکم هزینه ترین تبلیغات به نمایش گذاشته شد که حاصل آن نوآوری فرهنگی درعرصه انتخابات شوراها بودکه قطعادرانتخابات های بعدی خودرانشان خواهدداد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>اینجانب ضمن سپاس ازشمازنان ومردان آزاداندیش بروجرد ویکایک اعضا فهرست یاران باران وستاد سختکوش ایشان که خالق این حرکت نو بودیدمراتب قدردانی خود رااز نهادهای اجرایی،نظارتی،امنیتی وانتظامی درراه فراهم آوردن این &nbsp;بسترمناسب ابراز می دارم.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>همچنین لازم میدانم ازیاران عزیزمان حاج سیدعین الله حسینی،جعفرارجمندعباسی،محمودحسین پور،حسین محمدی روزبهانی و...که علیرغم حذف نامهربانانه ازصحنه انتخابات عاشقانه مارایاری نمودندصمیمانه سپاسگزاری نمایم.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>همچنین باتبریک وشادباش به همه منتخبان مردم آمادگی خودرا جهت همراهی،همدلی وهمکاری باایشان جهت حرکت به سوی فردایی بهتربرای بروجردعزیزمان اعلام می دارم.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>درپایان ضمن تبریک فرارسیدن سوم خرداد سالروزآزادی خرمشهرقهرمان برخاک پاک همه شهیدان راه حق وحقیقت،عدالت وآزادی درتمامی عصرهاوتوالی نسل هابوسه قدردانی نهاده ازهمه شمامردم مهربان می طلبم که درروزهاوشب های نورانی رمضان المبارک پیش روماراازدعای خیرخویش محروم نفرمائید!</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>ایام عزت مستدام</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>قطره ای ناچیز ازیاران باران</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><b><font size="3" color="#ff0000">فریبرز محسنی</font></b></div> text/html 2017-05-23T13:19:43+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان بعضی از اعضای شوراهای قبلی شهر و اشتباه بزرگی که کردند http://mehraban58.mihanblog.com/post/3274 <div><font size="3"><font style="text-align: justify;" color="#000099"><b>عشق بعضی از اعضای&nbsp;</b></font></font></div><div><font color="#000099"><font size="3"><font style="text-align: justify;"><b>شوراهای&nbsp;</b></font></font><font size="3"><font style="text-align: justify;"><b>قبلی شهر</b></font><b style="text-align: justify;">&nbsp;به&nbsp;</b></font><b style="font-size: medium; text-align: justify;">ریاست،</b></font></div><div><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; text-align: justify;">اشتباه&nbsp;</b><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium; text-align: justify;">بزرگی</b><b style="font-size: medium; text-align: justify;"><font color="#000099">&nbsp;که کردند و</font><font color="#ff0000"> ذکر یک حکایت</font></b></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/w3tg_فرهاد_داودوندی.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#ff0000"><b>فرهاد داودوندی- بروجرد:</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>بعضی از آنها &nbsp;در شوراهای قبلی عاشق ریاست بودند!&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>آنچنان که تمام وقت شان را صرف این کردند که کدامیک چگونه بر شورای شهر ریاست کنند، غافل از اینکه تمامی اعضای شورای شهر برای تصویب هر قانونی، هر کدام فقط یک رای دارند و بس!</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>بر خلاف بسیاری از ما ایرانی ها که عاشق القابی به مانند: رئیس، مدیر، مدیر کل و .... هستیم در تمامی دنیا معادلات و کلمات مسوولیت های شهری را بسیار ساده کرده اند تا جائیکه حتی به جای عناوینی به مانند رئیس، از کلماتی به مانند " سخنگو " استفاده می کنند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>گفتیم که بعضی از اعضای شوراهای قبلی شهر در بروجرد عاشق رئیس شدن بودند و بیشتر وقت شان را صرف لابی گری برای به دست آوردن مقام ریاست بر شورای شهر و یا ریاست بر کمیسیون های مهم شورا می کردند و نتیجه همان رفتارشان را در انتخابات بعدی که با عدم استقبال مردم روبرو شدند مشاهده نمودند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>خوشبختانه شورای شهر جدید بروجرد از افرادی تشکیل شده که اینگونه عناوین برایشان مهم نیست و از روز اول قول داده اند که بدون در نظر گرفتن عناوین ریاستی، کمر همت را برای بیرون بردن بروجرد از وضعیت ناگوار فعلی به کار بگیرند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>دوستی می گفت: زمان جنگ تحمیلی خود شاهد بوده که بسیاری از رزمندگان از پذیرفتن عناوین، گریزان بوده اند، بارها شنیده ایم که در آنزمان فرماندهان بزرگی وجود داشته اند که در اوقات فراغت در ایستگاه های صلواتی حتی اقدام به واکس زدن کفش و پوتین دیگران می کرده اند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>&nbsp;بعد ها نام این افراد که هدف شان از حضور در جبهه های جنگ، بدون در نظر گرفتن ریاست بر دیگران، خدمت کردن و تلاش برای حفظ دین و میهن و ناموس این مملکت بوده را تاریخ به نیکی برده است.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>هدف از ذکر خاطراتی از رزمندگان جنگ تحمیلی در بالا این بود که گریزی داشته باشیم به این نکته که ریاست بر دیگران افتخار ندارد، خادم مردم بودن افتخار دارد، اگر کسی توانست با تمام توان به این دیار و حتی شهر زادگاه خود خدمت کند هنر است وگرنه دعوا بر سر ریاست را، &nbsp;افرادی که به هیچ عنوان دیگر در اذهان مردم هم نیستند را سالیان قبل در شوراهای قبلی شهر انجام داده اند!</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-05-23T05:38:44+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان رئیس جمعیت هلال احمر بروجرد: طرح همای رحمت در بروجرد آغاز شد http://mehraban58.mihanblog.com/post/3273 <div><font size="3">رئیس جمعیت هلال احمر بروجرد:</font></div><div><font size="4"><b><font color="#000099">طرح </font><font color="#ff0000">همای رحمت </font><font color="#000099">در بروجرد آغاز شد</font></b></font></div><div><br></div><div><img src="http://img8.irna.ir/1396/13960302/82541660/82541660-71635127.jpg"></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#ff0000"><b>به گزارش خبرگزاری ایرنا-بروجرد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">محمد کرمی</font> روز سه شنبه افزود: این طرح با اهداف تأمین غذای نیازمندان، ترویج سیره علوی امیرمؤمنان حضرت علی(ع)، ایجاد زمینه مشارکت داوطلبان دربرنامه های جمعیت و جذب خیرین اجرا شده است.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">کرمی</font> با اشاره به اینکه این طرح درسطح 2 پایگاه ودرمصلی نماز جمعه برگزارمی شود اظهارکرد: داوطلبان وخیرین به صورت مستقل و خودجوش اقدام به جمع آوری و تهیه مواد غذایی مانند برنج، حبوبات، شکر، قند و روغن و برخی لوازم بهداشتی والبسه کرده و به صورت نامحسوس بین مستمندان آبرومند در حاشیه شهر بروجرد توزیع می کنند.&nbsp;</b></font><b style="font-size: small;">به گفته وی، بیماران صعب العلاج، زنان سرپرست خانوار یا خانواده‌ های بی‌ سرپرست، مادران باردار نیازمند، ایتام و خانواده‌ های کم برخوردار حاشیه شهرها و روستاها، معلولین، سالمندان وازکار افتادگان و خانواده‌های زندانیان و محرومین افرادی هستند که در طرح ملی همای رحمت به آن‌ها خدمات ارائه می‌شود.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">رئیس جمعیت هلال احمر بروجرد</font> بیان کرد: طرح همای رحمت با قدمتی 16ساله در کشور به منظور حمایت ازآسیب پذیرترین اقشار همچون سال‌ های گذشته اجرا می‌ شود.</b></font><b style="font-size: small;"><font color="#ff0000">کرمی</font> برپایی سفره افطاری با حضور اعضای داوطلب بازدید ازخانواده هایی که عضو معلول دارند و برپایی کلاس های قرآن را از دیگر برنامه های جمعیت هلال احمردرماه مبارک رمضان عنوان کرد.&nbsp;</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>بروجرد با بیش از 350 هزارتن جمعیت و یک هزارو 606 کیلومترمربع مساحت در شمال لرستان واقع و دومین شهرستان پرجمعیت این استان است.</b></font></div> text/html 2017-05-22T12:40:05+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان اعلام اسامی فرآورده‌های غذایی غیربهداشتی http://mehraban58.mihanblog.com/post/3272 <div><font size="3"><b><font color="#000099">اعلام اسامی فرآورده‌های غذایی </font><font color="#ff0000">غیربهداشتی</font></b></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><img src="http://www.ifdona.ir/UserFiles/Images///20153/9b626e22-a287-4bf2-9da0-9ddbd15592b8.jpg" alt="Image result for ‫غذایی ودارو‬‎"></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><br></div><div><div><font size="2" color="#ff0000"><b>به گزارش ایلنا از سازمان غذا و دارو</b></font></div></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#000099"><b>روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای برخی فرآورده‌های غذایی غیرمجاز بهداشتی را اعلام کرد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>این فرآورده های غذایی به علت نداشتن مجوزهای قانونی لازم یا جعل اسناد مورد نیاز اداره کل نظارت بر فرآورده‌های غذایی، آرایشی و بهداشتی سازمان غذا و دارو، غیر مجاز شناخته شده اند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>ﺳﻮﻫﺎن ﮐﻨﺠﺪی ﻋﺴﻠﯽ با نام تجاری آرﻣﯿﻦ، ﭘﻨﯿﺮ ﻟﯿﻘﻮان با نام تجاری ﻣﯿﺰﺑﺎن، ﻓﻼﻓﻞ با نام تجاری ﺳﺎی ﻣﻬﺮ، ﭘﺸﻤﮏ و ﺣﺒﻮﺑﺎت با نام تجاری اﻫﻮرا و ﻣﻌﺠﻮن ﭼﻬﺎر ﻣﻐﺰ ﻋﺴﻠﯽ ﮔﻠﭽﯿﻦ به علت نداشتن مجوزهای بهداشتی غیر مجاز شمرده می شوند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>همچنین ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺣﺼﯿﺮی با نام تجاری ﺳﻮﯾﻠﯽ، زردﭼﻮﺑﻪ ﻣﻬﺴﺘﺎن، ادوﯾﻪ ﺟﺎت ﺷﺮﮐﺖ اﺧﻮان ﭼﺎﺷﻨﯽ ﺳﺎز با نام تجاری ﭼﺎﺷﻨﯽ ﭘﺎرﺳﺎ، ﺷﻬﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﻧﮕﻮر ﻣﺤﺼﻮل ﺷﺮﮐﺖ ﺷﻬﺪآذران اروﻣﯿﻪ، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ و ﺷﮑﻼت ﺳﻨﺘﯽ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻬﺮآﯾﯿﻦ با نام تجاری اﻣﯿﺮ و ﭘﻨﯿﺮ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪی ﭘﺎک ﻟﺒﻦ ﻟﯿﻘﻮان را به دلیل جعل پروانه ساخت، غیر مجاز هستند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>در این اطلاعیه ، ﺑﺴﺘﻨﯽ ﺣﺼﯿﺮی با نام تجاری ﺳﻮﯾﻠﯽ ، ادوﯾﻪ ﺣﮑﯿﻢ و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ زرﺷﮏ ﺑﺪون ﮔﺎز ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در ﺷﺮﮐﺖ آرﯾﻦ ﻧﻮش آذر ﺑﻪ ﺳﻔﺎرش ﺷﺮﮐﺖ ﺳﺮﺧﻨﻮش ﺷﻔﻖ با نام تجاری ﺳﺮﺧﻨﻮش به دلیل جعل مستندات بهداشتی غیرمجاز اعلام شده اند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>سازمان غذا و دارو در این اطلاعیه از مصرف کنندگان خواسته است در صورت مشاهده این فرآورده‌های مشکوک در سطح عرضه، مراتب را از طریق شماره تلفن 66405569 به اطلاع این سازمان رسانده یا به نزدیکترین معاونت غذا و داروی دانشگاه های علوم پزشکی های سراسر کشور اطلاع دهند تا نسبت به جمع آوری آنها از سطح عرضه اقدام شود.</b></font></div> text/html 2017-05-22T12:32:27+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان رئیس ستاد انتخابات شهرستان بروجرد: مشارکت 57 درصدی مردم بروجرد درانتخابات ریاست جمهوری http://mehraban58.mihanblog.com/post/3271 <div><font size="2">رئیس ستاد انتخابات شهرستان بروجرد:</font></div><div><font size="4"><b><font color="#000099">مشارکت</font><font color="#ff0000"> 57 درصدی</font><font color="#000099"> مردم&nbsp;</font></b></font></div><div><font color="#000099" size="4"><b>بروجرد درانتخابات ریاست جمهوری</b></font></div><div><br></div><div><img src="http://img8.irna.ir/1395/13950116/82021268/82021268-70628504.jpg" alt="Image result for ‫گودرزیان site:http://mehraban58.mihanblog.com‬‎"></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2" color="#ff0000"><b>به گزارش ایرنا-بروجرد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">رئیس ستاد انتخابات شهرستان بروجرد گفت: 57 درصد از افراد واجد شرایط اخذ رای شهرستان بروجرد دردوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند.</font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">احمد گودرزیان</font> اظهارکرد: ازمجموع 158هزارو 334 رای اخذ شده دردوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری درشهرستان بروجرد حجت الاسلام سید حسن روحانی 79هزارو 989 رای، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی 67هزار و ۲۸۰رای، سید مصطفی آقا میرسلیم 2هزارو ۹۷رای و مصطفی هاشمی طبا 827 رای را کسب کردند.</b></font><b style="font-size: small;">وی با اشاره به اینکه 277 هزار تن در بروجرد واجد شرایط رای دادن بودند تصریح کرد: این تعداد آرای اخذ شده در قالب 238 شعبه دراین شهرستان جمع آوری شده است.&nbsp;</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">رئیس ستاد انتخابات شهرستان بروجرد</font> افزود: همچنین دریازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 157هزارو 80 تن ازمردم شهرستان بروجرد رای دادند.</b></font><font size="2"><b><font color="#ff0000">گودرزیان</font> ادامه داد: 14هزار تن از افراد واجد شرایط رای دادن در شهرستان بروجرد رای اولی بودند.</b></font><b style="font-size: small;">وی از حضورگسترده، پرشور و قابل تحسین آحاد مختلف مردم در انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا قدردانی کرد و گفت : این انتخابات با حضورپنج هزارعوامل اجرایی و نظامی در کمال صحت و سلامت با مشارکت گسترده مردم برگزارشد.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099"><br></font></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">رئیس ستاد انتخابات شهرستان بروجرد</font> افزود: مجموع آرای باطله دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شهرستان بروجرد 246رای بوده است.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>بروجرد با بیش از350هزار تن جمعیت و2 بخش اشترینان و مرکزی و 186 روستا دومین شهرستان پرجمعیت استان لرستان است.</b></font><b style="font-size: small;">205 شعبه درشهر بروجرد و بخش مرکزی و 33 شعبه نیزدربخش اشترینان وظیفه جمع آوری آرای مردم این شهرستان را در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که به صورت همزمان برگزار شد را به عهده داشتند.</b></div> text/html 2017-05-21T08:21:52+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان بیانیه اصلاح طلبان بروجرد http://mehraban58.mihanblog.com/post/3270 <div style="text-align: justify;"><b><font size="4" color="#000099">بیانیه اصلاح طلبان بروجرد</font></b></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/0b1x_4_100_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>جشن پیروزی روحانی در بروجرد</b></font><b style="font-size: small;">&nbsp;زمان دیگری انجام خواهد گرفت</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>سلام علیکم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>باپوزش فراوان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>به اطلاع &nbsp;همشهریان ودوستان می رساند که چون روز گذشته ( شنبه ) مردم به صورت خود جوش شادمانی &nbsp;خویش را از پیروزی دکتر حسن روحانی &nbsp;در خیابان تختی به نمایش گذاشتند</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>&nbsp;لذا برای جلوگیری از اتلاف وقت عزیزان و تکرار برنامه های یکنواخت وخسته کننده و مشکلات پیش آمده مراسم سالن ولایت به زمان دیگری موکول میشود و امروز مراسمی در آن محل برگزار نخواهد شد&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>لطفا از مراجعه به سالن ولایت خودداری کنید.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>سپاسگزار همه بررگواریتان هستم&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>رئیس ستاد دکتر روحانی در شهرستان بروجرد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>"علی محمدگودرزی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#ff0000"><b>عکس از سایت فرهاد داودوندی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-05-21T01:44:32+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان قیمت خودروهای داخلی در 31 اردیبهشت 95 http://mehraban58.mihanblog.com/post/3269 <div><font size="4"><b><font color="#000099">قیمت </font><font color="#ff0000">خودروهای&nbsp;</font></b></font></div><div><font color="#ff0000"><font size="4"><b>داخلی</b></font><b style="font-size: large;">&nbsp;</b></font><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: large;">در 31 اردیبهشت 95</b></div><div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="3">قیمت خودروهای داخلی در بازار خودرو را در اینجا مشاهده کنید.</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div><div><img src="http://donya-e-eqtesad.com/Images/Bitrix/NewsDetail/BottomPicFiles/aabx/1101436_b443b2f7-2808-4b2c-a0a8-49e7ac9eb0a5.jpg" alt="بازار خودروهای داخلی"></div><div><br></div><div><div><font size="2"><b>به گزارش افکارنیوز، <font color="#ff0000">خودرو تندر اتومات </font>با قیمت 48 میلیون و 700 هزار تومان در بازار معامله شد.</b></font></div><div><br></div></div> text/html 2017-05-21T01:36:21+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان یک راهکار موثر برای پیشگیری از آلزایمر http://mehraban58.mihanblog.com/post/3267 <div><font size="3"><b><font color="#000099">یک راهکار موثر برای پیشگیری از </font><font color="#ff0000">آلزایمر</font></b></font></div><div><br></div><div><img src="http://media.isna.ir/content/12-124.JPG/3" alt="آلزایمر"></div><div><br></div><div><br></div><div><font size="2" color="#ff0000"><b>به گزارش ایسنا</b></font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>متخصصان سلامت در یک مطالعه جدید تاکید کردند که ورزش کردن راهکاری موثر برای پیشگیری از آلزایمر است.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>به گفته متخصصان از آنجایی که در حال حاضر درمانی برای آلزایمر وجود ندارد ضرورت دارد تا عوامل تداخلی برای کاهش خطر ابتلا به این بیماری و کمک به کنترل علائم آن به کار گرفته شود.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>ورزش کردن علاوه بر فوائد بسیاری که برای سلامت کلیِ جسم و روان دارد به طور خاص تاثیر قابل توجهی بر حفظ سلامت مغز نیز دارد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>متخصصان سلامت تاکید می‌کنند افرادی که فعالیت جسمی بیشتری دارند کمتر در معرض ابتلا به <font color="#ff0000">بیماری آلزایمر</font> هستند. همچنین مبتلایان به این بیماری از فوائد ورزش کردن بهره برده و بهبود نسبی در قدرت شناختی، حفظ تعادل و انجام فعالیت روزمره‌شان کسب می‌کنند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>متخصصان علوم پزشکی در دانشگاه بریتیش کلمبیا با ارزیابی تمامی آزمایشات و تحقیقات موجود به این نتیجه رسیدند که فعالیت جسمی عامل تداخلی کاربردی، اقتصادی و قابل دسترس برای پیشگیری و کنترل بیماری آلزایمر و دیگر انواع زوال عقلی است.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>به گزارش مدیکال دیلی، برخی متخصصان معتقدند ورزش کردن ویژگی حفاظت‌کنندگی دارد زیرا پیوندهای شبکه قدیمی مغز را حفظ کرده و پیوندهای جدیدی را بوجود می‌آورد که در جهت حفظ قدرت شناختی کار می‌کنند.</b></font></div> text/html 2017-05-20T11:32:44+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان لیست نهایی اعضای اصلی و علی البدل پنجمین دوره انتخابات شورای شهر بروجرد http://mehraban58.mihanblog.com/post/3266 <div><font size="3" color="#000099"><b>لیست نهایی اعضای اصلی و علی البدل</b></font></div><div><b style="font-size: medium;"><font color="#ff0000">پنجمین دوره انتخابات</font><font color="#000099"> </font><font color="#ff0000">شورای شهر بروجرد</font></b></div><div><br></div><div><img src="http://www.khanehkheshti.com/wp-content/uploads/2017/04/IMG02021025.jpg" alt="Image result for ‫شورای شهر‬‎"></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" color="#ff0000"><b>اعضای اصلی :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;۱- علی روزبهانی ۱۱۴۶۶</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;۲- احسان دالوند ۱۰۷۴۳</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;۳- محمد پرهام ۱۰۰۸۴</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;۴- فریبرز محسنی ۹۴۸۷</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;۵- داود گودرزی ۹۱۶۴</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;۶- اشرف چگنی ۷۳۰۳</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;۷- محمد ابراهیم بیاتی ۷۲۱۲</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;۸- موسی نیکوکار ۶۸۱۲</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;۹- رضا بهنودفر ۶۵۹۲</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3" color="#ff0000"><b>علی البدل&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;۱- حسن موسیوند ۶۳۳۹</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;۲- علی آزادپور ۶۱۵۵</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;۳- بهزاد ساطعی ۵۷۷۳</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;۴- محمد مهدی یاری ۵۵۹۶</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp;۵- زیبا ابوالفتحی ۵۳۲۳</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>کمیته اطلاع رسانی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="3"><b>ستاد انتخابات شهرستان بروجرد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-05-20T03:02:52+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان درگذشت یکی از فعالان رسانه ای لرستان در صف انتخابات http://mehraban58.mihanblog.com/post/3265 <div><font size="4"><b>درگذشت یکی از فعالان&nbsp;</b></font></div><div><font size="4"><b>رسانه ای لرستان در صف انتخابات</b></font></div><div><br></div><div><img src="http://img8.irna.ir/1396/13960230/82537968/82537968-71628618.jpg"></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><b style="font-size: small;">به گزارش ایرنا</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>محسن سپهوند</b> یک فعال رسانه ای و عضو شورای نویسندگان یکی از پایگاه های خبری محلی استان لرستان جمعه شب در صف انتخابات بر اثر ایست قلبی جان خود را از دست داد.</font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>معاون فنی و عملیاتی اورژانس 115 استان لرستان روز شنبه افزود: این جوان 30 ساله خرم آبادی در یکی از شعب اخذ رای واقع در محل دارالقران، کوچه آراسته خرم آباد دچار عارضه شد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>محسن محمدی گفت: این جوان که هم جز هیات بازرسی صندوق و هم فعال رسانه ای و خبرنگار بود که به رغم انجام عملیات احیا و اعزام وی به بیمارستان عشایر جان خود را از دست داد.&nbsp;</b></font><b style="font-size: small;">وی افزود: در پی تماس با پایگاه اوژانس 115 استان لرستان به فاصله پنج دقیقه نیروهای اوژانس در صحنه حاضر شدند</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>سپهوند روزنامه نگار و عضو شورای نویسندگان پایگاه خبری یافته لرستان بود که در حوزه یادداشت و نقد اجتماعی با این پایگاه خبری محلی همکاری داشت.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>بنا بر اعلام پایگاه خبری یافته، وی در انتخابات امسال، رئیس کمیته اقتصادی جبهه تحولگرایی ایران، شاخه لرستان را برعهده داشت.مراسم تشییع پیکر مرحوم محسن سپهوند فرزند&nbsp;</b></font><b style="font-size: small;">حاج بهادر سپهوند یکشنبه ٣١ اردیبهشت ساعت ٩ از درب غسالخانه صالحین خرم‌آباد برگزار می ‌شود.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>وبلاگ خبری محسن مهربان این واقعه دردناک رابه پایگاه خبری یافته&nbsp;، خانواده و بستگان این عزیز از دست رفته تسلیت عرض میکند.</b></font></div> text/html 2017-05-19T06:19:17+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان فرماندار بروجرد: انتخابات تامین کننده منافع نظام جمهوری اسلامی است http://mehraban58.mihanblog.com/post/3264 <div><font size="3">فرماندار بروجرد:</font></div><div><font size="4"><b><font color="#ff0000">انتخابات</font><font color="#000099"> تامین کننده منافع&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4" color="#000099"><b>نظام جمهوری اسلامی است</b></font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://img8.irna.ir/1396/13960229/82536263/82536263-71625010.jpg"></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#000099"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#ff0000"><b>به گزارش ایرنا-بروجرد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#000099"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#000099" style="font-size: small;">معاون استاندار لرستان و فرماندار بروجرد</font><span style="font-size: small;"> با بیان اینکه درحال حاضر انتخابات در سطح شهرستان با امینت کامل وآرامش در حال برگزاری است، گفت: انتخابات تایید دوباره مواضع انقلاب وتامین کننده منافع نظام جمهوری اسلامی ایران است.</span></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">علی کورانی فر </font>در حاشیه بازدید از روند برگزاری انتخابات درمسجد امام خمینی (ره) در جمع خبرنگاران افزود: تلاش می شود تا انتخابات در کمال صحت، امنیت و با مشارکت حداکثری برگزار شود.</b></font><b style="font-size: small;">وی درخصوص تخلفات نامزدهای این دوره انتخابات در زمان تبلیغات اظهار کرد: به ازای هرعکس نصب شده در مناطق ممنوعه از سوی نامزدها وطرفداران انها تخلف ثبت شده که در هیات رسیدگی به تخلفات انتخاباتی رسیدگی خواهد شد.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">معاون استاندار لرستان </font>تاکید کرد: به منظورجلوگیری ازهرگونه خرید و فروش رای و نیز تخلف در روند انتخابات نیروهای امنیتی و قضایی هم اکنون در حال بازرسی از شعبه ها بوده تا هیج گونه خرید و فروشی صورت نگیرد وپیامک های ارسالی از سوی نامزدها نیز رصد می شود.</b></font><b style="font-size: small;">کورانی فرانتخابات را برگ زرینی بر تاریخ انقلاب اسلامی دانست و اضافه کرد: ملت ایران در همه انتخابات ها با حضور چشمگیرو مشارکت حداکثری خود ضمن بیمه نمودن انقلاب دشمنان را از ادامه توطئه های خود مایوس کرده است.</b><b style="font-size: small;">وی ادامه داد: با توجه به اینکه تدابیرلازم برای برگزاری انتخابات دراین شهرستان در نظر گرفته شده بود اما تایید صلاحیت سه نامزد شورای اسلامی شهر بروجرد در بامداد امروز موجب شد تا شروع کار رای گیری در این شهربا کمی تاخیر و مشکل همراه شود.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#ff0000"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#ff0000">کورانی فر </font>گفت: با توجه به اینکه اسامی این سه فرد تازه تایید صلاحیت شده باید بارگذاری و وارد سیستم تمام الکترونیک می شد شاهد کمی تاخیر در شروع رای گیری بودیم.</b></font><b style="font-size: small;">وی ادامه داد: زیننبده هیات نظارت مرکز نیست که ضمن گرفتن حق زمان تبلیغات از این افراد این مشکلات را نیز در روند برگزاری انتخابات ایجاد کنند.</b><b style="font-size: small;">کورانی فر گفت: امروز سرنوشت مدیریت اجرایی کشور و سرنوشت مدیریت محلی شهرها و روستاها با آرای مردم تعیین می شود.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">فرماندار بروجرد</font> اضافه کرد: هم اکنون همه شعب شهر بروجرد فعال هستند و مشکلی در رای گیری وجود ندارد و امیدواریم رای گیری در صحت و سلامت برگزار شود.</b></font><b style="font-size: small;">کورانی فر بیان کرد: حضور مردم تا کنون چشمگیر بوده وانتظار می رود که شهروندان رای دادن را به ساعات پایانی روز موکول نکنند.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">رئیس دادگستری بروجرد</font> نیز گفت: برخی ازنامزدها برای کسب رای اقدام به ارسال پیامک هایی به مخاطبان می کنند که انجام این مهم تخلف محسوب می شود و قابل پیگیری بوده وبرابر قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.</b></font><font size="2"><b><font color="#ff0000">حمیدرضا بوالحسنی</font> افزود: در سراسر کشور امنیت انتخابات به نحوکامل فراهم بوده و حضور مردم در پای صندوق ها رای بسیار مناسب است ملت ایران بار دیگر با مشارکت خود برگ زرینی درتاریخ این کشوررقم می زنند.</b></font><b style="font-size: small;">وی اضافه کرد: تاکنون مشکل امنیتی در انتخابات رخ نداده و تلاش می کنیم تا انتخاباتی سالم و بدون مشکل برگزار شود.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">رئیس دادگستری بروجرد</font> اظهار کرد: به ازای هرعکسی که درمناطق ممنوعه نصب شده تخلفی ثبت شده و پرونده های تخلفاتی این نامزدها بعد ازانتخابات چه رای بیاورند وچه رای نیاورند مورد بررسی قرارمی گیرد.</b></font><b style="font-size: small;">به گفته وی امروز برای برگزاری هر چه بهترامنیت انتخابات چند اکیپ سیار درسراسر شهرستان فعال هستند و در صورت مشاده هر گونه تخلف انتخاباتی و خرید و فروش رای به شدت برخورد صورت می گیرد.</b><b style="font-size: small;">وی علت تاخیر ایجاد شده در کار رای گیری را تایید صلاحیت سه نامزدهای شورای شهر بروجرد عنوان کرد و گفت: این افراد قبل از ارسال کد انتخابات اقدام به تشکیل ستاد نموده اند که خلاف قانون است.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">دادستان بروجرد</font> نیز گفت: با گذشت 38 سال از عمر پر برکت انقلاب اسلامی حضور گسترده مردم نشانگر اعتقاد،عقیده و اعتماد مردم به نظام است وتلاش می شود تا انتخابات در کمال سلامت و امنیت برگزار شود.</b></font><font size="2"><b><font color="#ff0000">مصطفی جعفری</font> افزود: خوشبختانه انتخابات در این شهرستان درفضایی امن و آرام در حال برگزاری است و تاکنون موردی مبنی برتخلف گزارش نشده است.</b></font><b style="font-size: small;">وی خطاب به هواداران نامزدهای شورای شهر افزود: هواداران نامزدها اجازه دهند انتخابات در کمال سلامت و قانونی برگزار شود و اگر ارتکاب جرم و تخلفی صورت بگیرد دستگاه قضا به شدت برخورد می کند.</b></div><div style="text-align: justify;"><br></div> text/html 2017-05-19T06:09:20+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان روز درخشش ملت؛ مردم سالاری دینی یکی ازنعمت های بزرگ جمهوری اسلامی ایران است http://mehraban58.mihanblog.com/post/3263 <div><font size="3">روز درخشش ملت؛</font></div><div><font size="3" color="#000099"><b>مردم سالاری دینی یکی</b></font><font size="3" color="#000099"><b>&nbsp;ازنعمت های&nbsp;</b></font></div><div><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: medium;">&nbsp;بزرگ جمهوری اسلامی ایران است</b></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://img8.irna.ir/1396/13960229/82536145/82536145-71624193.jpg"></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#ff0000"><b>به گزارش ایرنا-بروجرد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">امام جمعه بروجرد گفت: مردم سالاری دینی یک نعمات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که باید همگی شکرگذاراین نعمت بزرگ باشیم.</font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">حجت الاسلام والمسلمین حسن ترابی</font> در حاشیه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا در گفت و گو با خبرنگاران افزود: شکر نعمت مردم سالاری دینی و حق انتخابی که نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به ملت داده است حضور گسترده و باشکوه در پای صندوق های اخذ رای است.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>به گفته وی ملت بیدار و با بصیرت ایران امروز بار دیگر با حضور باشکوه و گسترده خود پایه های نظام را محکم خواهند کرد.</b></font><font size="2"><b>وی اظهار کرد: ملت ایران همچنان پای انقلاب و نظام و ولایت ایستاده است و این مسیر نورانی را به رهبری مقام عظمای ولایت طی خواهد کرد.</b></font><b style="font-size: small;">وی اضافه کرد: امروز روز امتحان بزرگ ملت ایران است و قطعا ملت ایران بار دیگر از این امتحان سربلند پیروز بیرون خواهد آمد.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">امام جمعه بروجرد </font>گفت: هر کسی حایز اکثریت آرا در کشور شوند ملت بزرگ ایران پیروز میدان خواهد بود زیرا این ملت هستند که با حضور گسترده و دشمن شکن خود حماسه ای بزرگ را خلق می کنند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#ff0000">حجت الاسلام والمسلمین ترابی</font> افزود: دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی بازنده هستند و باید بدانند که ملت ایران همچنان محکم برای دفاع از اسلام، انقلاب و رهبری ایستاده اند.</b></font><b style="font-size: small;">وی تاکید کرد: پیام حضور گسترده ملت ایران درانتخابات این است که ملت هیج وقت اجازه نخواهد داد که دشمنان در سرنوشت این کشوردخالت کنند.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>بروجرد به عنوان دومین شهرستان بزرگ استان لرستان بعد از خرم آباد دارای حدود 400 هزار جمعیت است ازاین تعداد جمعیت 277هزار تن واجد شرایط اخذ رای بوده همچنین حدود 14 هزار تن رای اولی در این دوره از انتخابات شرکت می کنند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>لازم به ذکراست در این دوره از انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 860 داوطلب با یکدیگر رقابت کرده که ازاین تعداد 187 داوطلب در شهر بروجرد برای دست یابی به 9 کرسی شورای اسلامی این شهربا یکدیگر رقابت می کنند.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>در این دوره از انتخابات 205 شعبه در شهر بروجرد و بخش مرکزی و 33 شعبه نیزدربخش اشترینان وظیفه جمع آوری آرای مردم این شهرستان را برعهده دارند.&nbsp;</b></font><b style="font-size: small;">دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با سراسر کشور در حال برگزاری است.&nbsp;</b></div> text/html 2017-05-18T23:40:23+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان آغاز رای گیری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها در لرستان http://mehraban58.mihanblog.com/post/3262 <div><b><font size="4"><font color="#ff0000">آغاز رای گیری انتخابات</font><font color="#000099"> ریاست&nbsp;</font></font></b></div><div><font color="#000099" size="4"><b>جمهوری و شوراها در لرستان</b></font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://img8.irna.ir/1396/13960229/82535385/82535385-71622085.jpg"></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#ff0000"><b>به گزارش ایرنا</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2">کار رای گیری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با سراسر کشور از ساعت 8 صبح روز جمعه در لرستان آغاز شد.</font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">رئیس ستاد انتخابات لرستان</font> در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: یکهزار و 766 صندوق اخذ رای برای جمع آوری آرای مردم این استان در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در نظرگرفته شده است.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">حبیب الله خجسته پور </font>با بیان اینکه ۲۶ هزار نفر از عوامل اجرایی ، نیروی انتظامی و بازرسی در کنار عوامل نظارت انتخابات را در لرستان برگزار می کنند، اظهار کرد: ۳۷ هزار لرستانی رای اولی هستند.</b></font><b style="font-size: small;">به گفته وی یک هزار و 24 داوطلب انتخابات شوراهای اسلامی در شهرها و 6 هزار و 513 داوطلب شوراهای در روستاهای این استان در مدت قانونی تبلیغات به رقابت پرداختند.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#ff0000">خجسته پور</font> همچنین گفت: داوطلبان پنجمین دوره انتخابات شهر و روستاهای لرستان برای کسب 141 کرسی شهری و چهار هزار و 800 کرسی روستایی در این مدت با هم رقابت کردند و امروز مردم علاوه بر انتخاب رئیس جمهور کشور نمایندگان خود را در شوراها انتخاب خواهند کرد.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">رئیس ستاد انتخابات لرستان</font> افزود:انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در شهرهای خرم آباد، بروجرد، الیگودرز، دورود، نورآباد و کوهدشت به صورت الکترونیکی برگزار می شود و 599 شعبه الکترونیکی در این 6 شهر در نظر گرفته شده است.</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا امروز 29 اردیبهشت ماه در سراسر کشور در حال برگزاری است.</b></font></div><div><br></div> text/html 2017-05-18T23:36:02+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان تدابیرلازم برای برگزاری انتخابات در بروجرد اتخاذ شده است http://mehraban58.mihanblog.com/post/3261 <div><font size="4"><b><font color="#000099">تدابیرلازم برای </font><font color="#ff0000">برگزاری&nbsp;</font></b></font></div><div><font size="4"><b><font color="#ff0000">انتخابات</font><font color="#000099"> در بروجرد اتخاذ شده است</font></b></font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://img8.irna.ir/1396/13960228/82534544/82534544-71620645.jpg"></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#000099"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#000099"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-size: small;">به گزارش ایرنا-بروجرد</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#000099"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#000099">رئیس ستاد انتخابات شهرستان بروجرد </font>گفت: تمام امکانات وتجهیزات لازم برای ایجاد خلق حماسه سیاسی، بزرگ وحرکت در مسیر تحقق منویات مقام معظم رهبری در بروجرد مهیا شده است.</font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">احمد گودرزیان</font> روز پنجشنبه افزود: برای برگزاری انتخابات 238 شعبه اخذ رای در سطح شهرستان بروجرد در نظر گرفته شده وبیش از 500صندوق اخذ رای و 500 دستگاه مکانیزه الکترونیکی نیز پیش بینی شده است.&nbsp;</b></font><b style="font-size: small;">وی اظهارکرد: در این راستا حدود پنج هزارعوامل اجرایی و 350کاربر رایانه ای کار جمع آوری آرای مردم را در شعبه های اخذ رای برعهده دارند.&nbsp;</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#000099"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">رئیس ستاد انتخابات شهرستان بروجرد</font> بیان کرد: به منظور برقراری امنیت در شعبه های اخذ رای نیروی انتظامی و نظامی به میزان لازم در شعبه ها مستقر خواهند شد.&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">گودرزیان</font> اضافه کرد: این دوره از انتخابات شورای شهر بروجرد به صورت تمام الکترونیکی و انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی روستا به صورت دستی برگزار می شود و به تعداد جمعیت واجد شرایط اخذ رای تعرفه پیش بینی شده است.</b></font><b style="font-size: small;">وی افزود: امکاناتی مانند رایانه، خودرو نیز با همکاری همه دستگاه های اداری واجرایی شهرستان بروجرد به میزان لازم تامین شده است.&nbsp;</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#ff0000">رئیس ستاد انتخابات بروجرد</font> گفت: مجریان و عوامل اجرایی انتخابات با برنامه ریزی صحیح و در چهارچوب قانون آموزش های لازم را فرا گرفته و تلاش لازم را در راستای مشارکت حداکثری مردم انجام خواهند داد.&nbsp;</b></font><b style="font-size: small;">وی اظهار کرد: مشارکت حداکثری مردم درعرصه انتخابات مشت محکمی بر دهان یاوه گویان خواهد بود و بنا به فرموده مقام معظم رهبری هر کس رای بیاورد؛ ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی برنده اصلی انتخابات هستند.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>شهربروجرد با بیش از250 هزار تن جمعیت دارای 9 کرسی شورای شهراست.</b></font><b style="font-size: small;">داوزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر وروستا 29 اردیبهشت ماه در سراسر کشور برگزار می شود.</b></div> text/html 2017-05-18T23:31:27+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان مدارس شعب اخذ رای بروجرد روزشنبه تعطیل است http://mehraban58.mihanblog.com/post/3260 <div><font color="#000099" size="4"><b>مدارس شعب اخذ رای&nbsp;</b></font></div><div><font size="4"><b><font color="#000099">بروجرد روزشنبه </font><font color="#ff0000">تعطیل</font><font color="#000099"> است</font></b></font></div><div><br></div><div style="text-align: justify;"><img src="http://img8.irna.ir/1396/13960228/82534957/82534957-71621323.jpg"></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#000099"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2" color="#ff0000"><b>به گزارش ایرنا-بروجرد</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#000099"><br></font></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><font color="#000099">مدیر آموزش و پرورش شهرستان بروجرد </font>گفت: مدارسی که به عنوان شعبه اخذ رای تعیین و مجری انتخابات هستند روز شنبه 30 اردیبهشت ماه تعطیل است.</font></div><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><font color="#000099">شهاب روزبهانی</font>&nbsp;افزود: با توجه به اینکه پیش بینی می شود کارشمارش آرای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وپنجمین دوره شورای اسلامی شهردراین حوزه ها طول بکشد فعالیت آموزشی دراین مدارس با مشکل مواجه می شود.</b></font><b style="font-size: small;">وی اظهار کرد: فعالیت آموزشی درمدارسی که شعبه اخذ رای نبوده اند روز شنبه دایر است.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>به گفته وی شهرستان بروجرد دارای 52 هزار دانش آموز با حدود 400 واحد آموزشی است.</b></font><b style="font-size: small;">حدود 14 هزار دانش آموز امسال برای نخستین بار در انتخابات شرکت و بلوغ فکری و سیاسی خود را جشن خواهند گرفت.</b></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="2"><b>برای این دوره از انتخابات 238 شعبه اخذ رای در مدارس و مساجد سطح شهر و روستاهای بروجرد تعیین شده اند که بیشترآنها مدارس است.</b></font><b style="font-size: small;">دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری وپنجمین دوره انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود</b></div> text/html 2017-05-17T04:43:28+01:00 mehraban58.mihanblog.com محسن مهربان همایش بزرگ "یاران باران" حامیان روحانی http://mehraban58.mihanblog.com/post/3259 <div><font size="3" color="#cc33cc"><b>همایش بزرگ "یاران باران"</b></font></div><div><b style="font-size: medium;"><font color="#000099"><br></font></b></div><div><b style="font-size: medium;"><font color="#000099">&nbsp;</font><font color="#cc33cc">حامیان روحانی</font></b></div><div><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://uupload.ir/files/x983_5_155_.jpg" alt=""></div><div><br></div><div><font size="3"><b>چهارشنبه ساعت 18 الی 20 سینما فلسطین</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>همایش بزرگ یاران باران؛ حامیان روحانی</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>&nbsp;همراه با موسیقی زنده</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت / ساعت ۱۸ الی ۲۰</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>&nbsp;سینما فلسطین</b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>&nbsp;باحضور نامزدهای انتخابات شورای شهر بروجرد<font color="#cc33cc"> لیست "یاران باران"</font></b></font></div><div><font size="3"><b><br></b></font></div><div><font size="3"><b>سخنرانان: دکتر فریبرز محسنی، دکتر محمد پرهام و دکتر رضا بهنود فر</b></font></div><div><br></div>